06 1 302 0855

 

 

A Földművelésügyi Minisztérium a 2016. július 21-én megjelent FM rendelet értelmében a fagykárt szenvedett és Agrár Széchenyi Kártyával (ASZK) már rendelkező, továbbá a Konstrukció keretében 2016. november 30-ig hatályos hitelszerződést kötő vállalkozásoknak a jelenlegi kamat- és kezességi díjtámogatáson felül további, akár teljes hiteldíj-támogatást nyújt.

A Rendelet alapján - a feltételeknek megfelelő - Vállalkozások „ültetvény” minősítésű földterületeik után hektáronként legfeljebb 500 ezer Ft igénybevett hitelig a következő magasabb összegű támogatásokban részesülhetnek, amennyiben van elegendő szabad támogatási keretük és megfelelnek a jogosultsági feltételeknek a 2016. július 22-ét követően esedékessé váló alábbi díjtételek vonatkozásában:

  •  100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
  •  100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,
  •  100% kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,
  •  a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett kártyadíj/bírálati díj/keretbeállítási jutalék, ill. esetlegesen a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ra vonatkozó költségtámogatás.

A Rendelet hatálybalépésekor (2016. július 22-én) már élő ASZK hitellel rendelkező és a magasabb összegű támogatásra elvileg jogosult érintett ügyfeleknek ezen támogatások igénybevételéhez a KAVOSZ Zrt. részére nyilatkozatot kell tenniük többek között arról, hogy a magasabb összegű támogatást a feltételeknek való megfelelés esetén igénybe kívánják venni (adott jogcímű szabad keretük terhére). Az érintett vállalkozásokkal a KAVOSZ Zrt., illetve a Regisztráló Irodák munkatársai közvetlenül is felveszik a kapcsolat a vállalkozások részletes tájékoztatása, illetve a további teendők egyeztetése érdekében.

Amennyiben Önnek még nincs Agrár Széchenyi Kártyája, de érdekli vállalkozását egy kedvezményes feltételrendszerű, akár teljesen kamat-, díj-és költségmentes, legfeljebb három éves futamidejű folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége, úgy kérjük, hogy a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt forduljon a területileg illetékes Regisztráló Irodáink valamelyikéhez, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkkal.